Volili se

J.C.&C.K.

 

Volili se, volili se,
tam z vesnice Hodonice.
Noví radní hlasem lidu,
kdo potlačit má mravů bídu.

Byl to boj ukrutný s hanou a skepsí,
kdo teď je, co teď je a kdo byl lepší.
Může to k smích být, nebo spíš k pláči,
jak jeden druhého bahnem tu vláčí.

Já mám svou pravdu, ty máš zas jinou,
možná se střetnou, spíš určitě minou.
Jo, tenhle svět podstatnou vadu má,
že každý z nás jen tu svou pravdu má.

Volili se, volili se,
staří za nové měnili se.
Měnili se volbou lidu,
by společně uhasili mravů bídu.

Může to k smích být, nebo spíš k pláči,
jak si tu bratři po krku skáčí.
Nenávist každá, ta pomine,
všechno se srovná jen oni ne. Lidi ne!

Do nova všichni hlasujte s vědomím,
že souzeni budete nejen svým svědomím.
Zanechte boje, přetvářky, galeje,
ať člověk člověku víc než jen vlkem je.

 


Veškerá podobnost se skutečností je "čistě náhodná". Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. www.cimrmanuvksaft.cz