Cimrmanovy vejšplechty....

Přednáška Cimrmanova kšaftu z let dřívějších

 

 

Vážení přátelé, dobrý den.

 

Hned z počátku mi prosím dovolte otázku?

Cítíte to?

Prosím, kdo to necítí?

Dobře, ale všichni se shodneme, že tu něco je.

Nebudu vás už déle napínat a řeknu vám, že v těchto místech, kde se právě nacházíte byl i česko-moravský, tehdy spíše moravský velikán Jára da Cimrman.

Nevěříte, …..věřte.

Dovolte mi prosím důkaz.

  

Roku 1892, šel tehdejším rakousko-uherským mocnářstvím mladý a velice plodný vlastenec, jenž zanechal stopy snad na všem, čehož se dotknul.
A jeho kroky vedly dle genetického průzkumu, který provedl náš kolektiv. I kolem Třešňových polí, což byl starší název pro naše obce.

 

Přátelé, sáhněte  si prosím na temeno hlavy. Máte ho tam, kdo z vás ho tam našel. Kdo z vás ho má na hlavě. ……. Ti z vás, kteří ho na hlavě našli jsou z více jak 90% potomky onoho velkého vlastence.Prosím, promiňte mi mou roztržitost, kdo z vás ho na hlavě našel, nechť ví, že jde o pověstný Cimrmanův pahrbek geniality. Stále pochybujete? No můžeme s tím nesouhlasit, můžeme o tom vést i spory, ale to je tak vše, co s tím můžeme dělat.

 Víme, že zde málem došlo k „Boomu“ paroplavby, ale díky lidské chamtivosti, a to konkrétně sedláka Giuseppe Tubiho, potomka to zkrachovalých italských emigrantů, nakonec z projektu sešlo.

O co přesně šlo.
Místní rybník, „Dodnes můžeme vidět jeho zarostlé zbytky“ se svou přilehlou loukou přesně hodil pro testování Cimrmanova nízkoponorného, kolesového parníku, jenž pouze z marketingových důvodů, nesl jméno největšího mocnáře říše… „FRANCEK“

Cimrman se do paroplavby zamiloval dík korespondenci a evokativních návrhů svého kamaráda Marka Klína.

Jenž se později v Novém Světě proslavil pod pseudonymem „ MARK TWAIN“ A tím dospěl k rozhodnutí, zbudovat tento pokrokový prostředek lodní dopravy. 

Bohužel jednoho červnového dne došlo k smutné události.
 Cimrman měl již svého „FRANCKA“ téměř hotov, když se při prověrkách trupu naklonil přes zábradlí  z kapsy jeho vesty vstříc temnému dnu se jaly jeho zlaté hodinky. Cimrman zdrcený touto ztrátou, opustil FRANCKA a šel do šenku pro pomoc a nechává své dílo bez dozoru. Netušil však, že z aleje nad strání jej sledují oči Giuseppe Tubiho a neunikla jim ani mistrova ztráta. Zlaté mistrovi hodinky mohly být vítaným přilepšením Tubiho bídného života. Neboť tento neuspěl ani se svým podnikem „VEŠ PŘÍTEL ČLOVĚKA“

Jeho podnikatelský záměr ztroskotal na faktu, že „přátelé“ svého klienta doslova dokonale vysávali. Nyní stál Giuseppe Tubi na „Franckovi“ a krs průhled v kýlu pozoroval místo kam dopadli  Cimrmanovi hodinky. Když je spatřil, prorazil průzor v kýlu, aby je sebrl.

Zapomněl však na stálou platnost Archimédova zákona a tak snad osud Cimrmanova výtvoru předznamenal pozdější osud mocnářství.

Giuseppe i Francek šli rychle ke dnu. 

Spatřiv dílo zkázy, jenž způsobila Giuseppeho lakota, Cimrman zanevřel na vodní živel i svého „Francka“.

A tak se pokrok nízkoponorných parníků Francek u nás již ze svého hrobu nedostal.

Zkáza Francka i nešťastné Giuseppeho utonutí bohužel způsobili i vypuštění rybníku, který dodnes zarůstá.

 

 

 

 

 


Veškerá podobnost se skutečností je "čistě náhodná". Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. www.cimrmanuvksaft.cz