V materiálech určených mistrem Járou da Cimrmanem ke skartaci, jsme našli jedno z jeho speculí. Leželo hned vedle materiálů určených pro honosnou mistrovu latrínu. Zde je tento zachráněný kus k Vašemu poučení či nahlédnutí. Nebo s ním můžete provést i mistrem zamýšlenou skartaci.

 

 

Kirschfeldské speculum

 

Bez legrace, informace

prý jsou pouhé spekulace.

Z C.K. pošty ba i z novin,

prý tam čteme spousty konin.

 

Kirschfeldským prý dojde "mana",

finanční zní krajem hrana.

Postavili herberk nový,

tam co drážní stálo křoví.

 

Z té mocnářské C.K. kasy

na herberk ten pro chuďasy

byla dána dotace,

zde však končí legrace.

 

Tehdy moudrá obce rada

rozhodla se, avšak zrada.

Že kdo chce tam hlavu složit,

má do kasy obnos vložit.

 

Ať si koupí chuďas přízeň,

k transakci je popobízen.

A tak mnozí půjčku vloží,

pod "svou" střechou hlavu složí.

 

Zatajila vládě rada,

že za tím je tato zrada.

Přišla na to kontrola,

co tu byla od dvora.

 

Hospodský prý opakoval,

že se kdosi napakoval.

Obec čeká převýchova,

padla kázeň rozpočtová.

 

Budou muset zlatky platit,

do měďáku všechno vrátit.

Smutná je teď obce chasa,

některé z nich čeká basa.

 

U dvora jsou za despotu,

obec dá se na žebrotu.

Podléhajíc stimulům,

vzniká toto speculum.

 

Zda-li tyto informace

jsou jen pouhé spekulace,

nebo špatný úsudek

dvora poví rozsudek.

 

Našemu kolektivu se podařilo najít další část mistrova specula. Tato nejspíše vycházela v mistrových informačních novinách zvané Cimrmanův canc. Podaří-li se nám najít další výtisk tohoto významného kulturního pokladu, jistě Vám jej předložíme.Takže přejeme hluboký kulturní zážitek nad tímto mistrovým skvostem.

 

Přešly týdny a měsíce,

v obci z toho je pranice.

Včera přišla z Vídně zpráva,

ať rada nazpět zlatky dává.

 

Prý „Jsme čistí jak alabastr“,

tak za co ten z dvora flastr?

Právní máme činit výpad,

proč se v tom chtěl někdo rýpat?!

 

S paragrafy dáme šachy,

necháme si naše prachy!

„Na lejstrech jsou právní kličky,“

tvrdí radní přestařičký.

 

S lamenty je ale amen,

dlužník už je obeznámen.

Jestli nechce více platit,

musí rychle dluhy vrátit.

 

Z čeho vezme groše rada?

Některým se třese brada.

Kdo v té věci ruce zvedal,

by po kapsách zlatky hledal.

 

Že jich bude řádná kupa,

dneska už ví rady tlupa.

V zítřky temné musí hledět,

někdo za to půjde sedět.

 

 

 


Veškerá podobnost se skutečností je "čistě náhodná". Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. www.cimrmanuvksaft.cz