Ve stínu lípy

JDC

 

V listoví zeleném vánek až zašumí,

ve stínu spočine, kdo hamonit neumí.

 

Tak chválíce stínu, domova hroudu,

také si vzpomene turistů Proudu.

 

Květů a listoví ku hmyzu slasti,

roste tu zasazen co symbol vlasti.

 

K životu přivedla jej lidská píle,

nechť věky roste tu ve zdraví, síle.

 

Nechť v žití nehrozí jí smůla či tatrman,

přeje jí ze srdce Jára da Cimrman

 

 


Veškerá podobnost se skutečností je "čistě náhodná". Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. www.cimrmanuvksaft.cz