Kde domov můj

 

 

Kde domov můj!? Kde domov můj!?

 

Plno jedů v potravinách,

holé stráně po skalinách,   

tak mých předků zmírá svět.

 

jenž byl rájem na pohled,

a to byla krásná země.

 

Země česká, domov můj!

země česká, domov můj!

 

Kde domov můj!? Kde domov můj!?

 

V kraji, kdysi bohumilém,

vlast v rozkladu pokročilém

 

všude vládne mamon, zmar,

každý by své kapsy cpal.

 

A to byla země česká,

země česká, domov můj!

země česká, domov můj!

 


Veškerá podobnost se skutečností je "čistě náhodná". Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. www.cimrmanuvksaft.cz