Ve stínu lípy

06.11.2011 17:56

V sobotu 5.11. v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 zasadili členové turistického oddílu Proud památnou lípu u boží muky na Kamenném vrchu v Tasovicích.  Lípu se podařilo zasadit i díky sebeobětování členů Proudu, kteří nehledíce na hmotné statky a fyzické útrapy novému stromu připravili bezvadný start do života a na cestu životem jej vyprovodili písní. Cimrmanův kšaft tímto vzdává hold všem, kteří se o vysazení stromu přičinili, Obecnímu úřadu Tasovice, obětavým pracovníkům místního zemědělského družstva, kteří za pomoci techniky připravili místo památnému stromu a navezli hlínu, členům turistického oddílu Proud, kteří místo také chystali a uklízeli od odpadků a křovin, a všem ostatním, bez jejichž pomoci by nebylo možné celou akci zdárně provést. Cimrmanův kšaft tímto stromu na cestu životem věnuje Mistrovu báseň  Ve stínu lípy .


Veškerá podobnost se skutečností je "čistě náhodná". Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. www.cimrmanuvksaft.cz