Vítejte v místech Cimrmanova kšaftu


Roku 1892 šel tehdejším rakousko-uherským mocnářstvím mladý a velice plodný vlastenec Jára Cimrman, jenž zanechal stopy snad na všem, čehož se dotknul.
  A jeho kroky vedly, dle genetického průzkumu, který provedl náš kolektiv, i kolem Třešňových polí, což byl starší název pro naše obce.

 

Drazí virtuální poutníci....

 

V těchto místech naleznete informace o přetrvávajícím vlivu mistra Járy da Cimrmana, zejména se zde zaměříme na jeho "moravské období".
Budeme vás provázet po spletitých hlediscích dnešní společnosti z hlediska mistrova nehynoucího odkazu.

Cimrmaneto

Cimrmaneto jest literárním útvarem, jenž využívá nadčasovosti ducha mistra
Járy da Cimrmana k poučení v časech budoucích.
 

Jára Cimrman, největší světový sběratel pohádek

 

Pohádka je literárním žánrem, jenž bez rozdílu zasahuje napříč společností. Největším sběratelem pohádek byl shodou okolností právě Jára Cimrman.
    Z jediného dochovaného výtisku sbírky pohádek, jenž napsala právě mistrova ruka, Vám nyní další takovou pohádku přinášíme. 

 

 


Veškerá podobnost se skutečností je "čistě náhodná". Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. www.cimrmanuvksaft.cz